217 1

"Forandringsledelse starter den dag, hvor omverdenens behov har ændret sig i forhold til organisationens formåen. Og den slutter først, når forandringen er implementeret i organisationen, og de forventede benefits er opnået."

 

Forandringsledelse

 

 

  • Er organisationen tilstrækkelig opmærksom på behovet for forandringer? 

  • Reagerer organisationen imødekommende over for forandringer? 

  • Går ledelsen foran i forandringsprocessen? 

 

Svaret på ovenstående tre spørgsmål er essensen i forandringsledelse. Organisationer må konstant tilpasse sig for at fungere effektivt i forhold til konkurrenter og kunder. Forandringsledelse starter den dag, hvor omverdenens behov har ændret sig i forhold til organisationens formåen. Og den slutter først, når forandringen er implementeret i organisationen, og de forventede benefits er opnået.Alle Winspires konsulenter har gennem arbejdet med projekter og organisationer stor indsigt i forandringsledelsens udfordringer.

 

 

Sådan gør vi  

Vi tager udgangspunkt i, at både ledere og medarbejdere har forskellige grundlæggende holdninger til forandring.
Vi undersøger forandringsparathed og kortlægger omfanget af forandringsudfordringen i organisationen.
Ledelsen klædes på til at gå foran i forandringsprocessen og afkode usikkerhed og modstand.
Sammen med ledelsen tilrettelægges et program for organisationen, som tilpasses det aktuelle behov for kompetencer og indsigt.

Det opnår du

Du får indsigt i de væsentligste barrierer og kapaciteter i forhold til forandringsprocesser.
Ledelse og organisation opnår forståelse for både positive og negative reaktioner på forandringer.

Værktøjer til at håndtere modstand og sikre optimal kommunikation i forandringsprocessen.

Højere grad af motivation blandt ledelse og medarbejdere og frigørelse af ressourcer til mere produktive indsatser.

 

   

 

 linkedin-logo

 

Kontakt

Tlf: +45 21 72 81 99

Mail: info@winspire.dk